Digitaliseringsledaren.se

Ledarskap och digitalisering

Ledarrollen i en alltmer digitaliserad omvärld kräver mer ledarskap än i det traditionella, där det traditionella präglats sedan lång tid av transaktionellt ledarskap. Den digitalisering som fortgår kräver alltmer transformellt ledarskap, då utmaningen är att förhålla sig till förändringar som nu sker snabbt och emellanåt oväntat. Ledarskapet utmanas också av att underställda har lika mycket utbildning eller kanske mer, men likväl måste ledaren behålla ledarskapet. Hur går det till?

Vi arbetar med ledarutveckling för den digitala ekonomin

Vår idé är att stötta organisationer med ledarutveckling för den digitala ekonomin. Vi stöttar med vägledning för digital verksamhetsutveckling och innovation, som verkar proaktivt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen till Digitaliseringsledaren.se

- din vägledare till digital verksamhetsutveckling

© Digitaliseringskompetens.se 2018. Version 0.12, 2018-01-10