Digitaliseringsledning.se

Att leda digitalisering

Att leda digitalisering ställer andra krav än den mer klassiska organisationen. Konsumenter kommer i många avseenden att vara både producent och konsument, kanske samtidigt. Inflytande över ett område förflyttas från ledningen till att omfatta slutanvändarens behov som i sin tur har inflytande över ledningen.

Mångfald och pluralism i konstrast till ökad individualisering

Allt fler har kommit att inse att mångfald och pluralism påverkar samhällsutvecklingen positivt. Samtidigt ökar behovet att se till den enskilda individen. Som digitaliseringsledning måste hänsyn tas till fler aspekter än tidigare, vilket i sig ökar komplexitet. Å andra sidan är den vinnare som lyckas överbrygga de motsatser som finns. I den traditionella ekonomin, så kunde flera aktörer dela på kakan. I digitaliseringens tidevarv är det mer sannolikt att “vinnaren tar allt”. Att göra rätt saker (i kontrast till att göra saker rätt), blir därför allt viktigare för digitaliseringsledningen.

Vi arbetar med ledningsutveckling för den digitala ekonomin

Vår idé är att stötta ledningsnivån för organisationer som verkar i den digitala ekonomin. Vi stöttar med vägledning för proaktiv verksamhetsledning som blir vinnare inom sitt område. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen till Digitaliseringsledning.se

- din vägledare till digital verksamhetsutveckling

© Digitaliseringskompetens.se 2018. Version 0.12, 2018-01-10