Digitaliseringsnytta.se

Nytta och nyttoeffekter av digitalisering

Den digitalisering av samhället som påbörjats har skapat flertalet nyttor som skapat underlag för effektivisering och produktivitetshöjningar inom många områden. Väsentliga förändringar är också att vänta inom det fysiska miljöområdet som kommer att påverkas positivt genom digitaliseringens utveckling.

Nytta och konsekvens

Att skapa nytta genom digitalisering, kan vid en första anblick förefalla enkelt. Vid en närmare analys, så kan också sido- eller bieffekter uppkomma som konsekvens av digitalisering. Vi hjälper din organisation att se igenom vilka nyttor som är tillgängliga, men också att beskriva vilka eventuella konsekvenser en digitalisering kan komma att medföra. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen till Digitaliseringsnytta.se

- din vägledare till digital verksamhetsutveckling

© Digitaliseringskompetens.se 2018. Version 0.12, 2018-01-10