Digitaliseringskompetens

Vårt samhälle i omformulering

Sedan slutet av 1900-talet har vårt samhälle kommit att präglas av elektronik och datorers allt mer dominerande ställning i vår vardag. Förutom teknikutvecklingen i sig, så ser vi också ett antal faktorer som är drivande för samhällsklimatet i stort avseende globaliering, urbanisering, klimatförändringar och inte minst inträdet i kunskapssamhället i stort.

Har du råd att stå utanför?

Vår idé är att stötta med vägledning inom området för digitaliseringskompetens. Vad innebär digitalisering för dig och din organisation? Vilka strategiska frågor är viktiga för din organisation att ta ställning till? Vad händer om du väljer att stå utanför? Vi hjälper din organisation att reda ut begreppen för att skapa en handlingsplan för framtiden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen till Digitaliseringskompetens

- din vägledare till digital verksamhetsutveckling

© Digitaliseringskompetens.se 2018. Version 0.12, 2018-01-10