DigitalArkitektur.se

Digitalisering och förhållandet till digital arkitektur

Förhållandet till arkitektur blir alltmer viktigt i den digitala världen, då objekt kan uppträda såväl fysiskt som virtuellt. Ur ett verksamhetsledningsperspektiv är detta viktigt för att förstå, relatera till och beakta när strategiska, operationella och taktiska beslut skall fattas på ledningsnivå.

Vi arbetar med arkitekturutveckling för den digitala ekonomin

Vår idé är att stötta organisationer med arkitekturutveckling för den digitala ekonomin. Vi stöttar med vägledning för digital verksamhetsutveckling genom digital arkitektur, som verkar proaktivt för din verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen till Digital Arkitektur.se

- din vägledare till digital verksamhetsutveckling

© Digitaliseringskompetens.se 2018. Version 0.12, 2018-01-10